ДЕЙНОСТИ

ACTIVATE

Специализирани наръчници за обучение ще бъдат изработени за адвокати и професионалисти от регистрационно-приемателните центрове. Те ще бъдат достъпни на английски, гръцки, италиански, български и немски. Те ще съдържат учебна програма, методи за работа, обучителни модули, цели и резултати.

В Гърция, KMOP ще проведе две обучения за професионалисти от регистрационно-приемателни центрове на два острова и две обучения за адвокати; едното обучение ще бъде в Атина, а другото – чрез онлайн платформа, за да се достигнат повече адвокати от други градове. В България, Анимус ще проведе две обучения за професионалисти от регистрационно-приемателни центрове  и едно обучение за адвокати в София. В Германия, SOLWODI ще проведе две обучения за професионалисти от регистрационно-приемателни центрове – едно в Регенсбург и едно в Бон, както и две обучения за адвокати – едно в Бон и едно в Регенсбург. В Италия,  DD ще проведе четири обучения за професионалисти от регистрационно-приемателни центрове и две обучения за адвокати в Рим.

С цел прецизиране на наръчниците за обучение всяка страна ще подготви доклад с наученото в процеса на обучение, който ще се базира на обратните връзки от обучители и участници. Ще бъде подготвен и обобщен доклад, който ще анализира общите проблеми и постижения при обученията.

Ще бъде разработен инструмент за онлайн обучение, който ще бъде базиран на наръчника за обучение във всяка страна. Модулите ще бъдат създадени в онлайн формат, за да могат да бъдат достъпни за по-голям брой експерти на национално и европейски ниво.

По примера на подобна онлайн платформа в Италия, проектът предвижда в България да се създаде платформа, която да включва стандартните оперативни процедури за насочване и подпомагане, карта на услугите в страната, насоки за работа, релевантни доклади и други материали, достъпни за всички участницив НМН, за да се улесни ефективното насочване на жертви на трафик и хора в риск към съществуващите услуги.

Четири онлайн  средства за обучение ще бъдат създадени или осъвременени във всяка от страните. Учебните материали ще включват дигитални библиотеки, карта на услугите, насочващи механизми и насоки как да се използват, но също и релевантни доклади, инструменти за работа и други интересни за членовете материали.

Ръководството ще представя конкретни случаи и възможностите за подкрепа. Ще се обогатят съществуващите ресурси и механизми за подкрепа на жертви на трафик, които в повечето случаи са уязвими едновременно спрямо множество фактори.   Такъв инструмент е изключително необходим, тъй като повечето услуги се  фокусират само върху един аспект на уязвимост (например зависимост, психични проблеми, нужда от убежище, ЛГБТ статус), като в същото време пренебрегват сложността на случая и нуждата от мултидисциплинарен подход в подкрепата. Ръководството ще предложи холистичен подход за подкрепа на жертвите, който ще отчита различните фактори, допринасящи за уязвимостта на пострадалите.