За проекта

ACTIVATE

Трафикът на хора е сериозно престъпление и тежко нарушение на основните човешки права и достойнството на потърпевшите. Въпреки наблюдавания напредък  в борбата с трафика на хора, все още има пропуски и проблеми, на които трябва да се обърне внимание. В повечето европейски страни регистрационно-приемателните процедури, които функционират като входни точки за гражданите на трети страни достатъчно съобразен с пола и ориентиран към човека подход. Експертите, които работят там, рядко са добре обучени, не винаги забелязват, белезите, сочещи трафик на хора, и не винаги реагират адекватно, за да подкрепят жертвите.

ACTIVATE е проект, финансиран по програма “Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия, който има за цел да допринесе за премахване на трафика на хора и за подкрепа на жертвите чрез засилване на дейностите по идентификация, превенция и механизми за подкрепа при случаи на трафик на хора, със  специално внимание на жертви на трафик с цел сексуална експлоатация.

Кой ще се включи?

Професионалисти от регистрационно-приемателните центрове

Адвокати

Публични власти

Представители на гражданското общество и други заинтересовани страни

Различни участници, които предоставят подкрепа на жертвите и работят за противодействие на трафика на хора

Широката общественост

ACTIVATE в действие

120-140 експерта от
регистрационно-приемателни

центрове ще бъдат обучени за по-добра идентификация на жертви на трафик и превенция на повторен трафик и експлоатация

4 дигитални инструмента, включващи електронни библиотеки

карти, механизми за насочване и насоки за работа, доклади, наръчници и др.

70-140 адвоката

ще бъдат обучени да защитават интересите и да представляват по-успешно жертви на трафик

4 Национали механизма за насочване

ще бъдат създадени или подобрени

Онлайн учебен материал,
на 4 езика

който да се използва за бъдещи обучения и семинари от служителни на регистрационно-приемателни центрове и адвокати

4 национални кампании за повишаване

на осведомеността