EnhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention and supporT mEchanisms

«Η εμπορία ανθρώπων συνιστά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και εξαιρετικά ολέθρια και επικερδή μορφή διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Η εμπορία ανθρώπων σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 :

(Data collection on trafficking in human beings in the EU, 2020)

Το έργο ACTIVATE στοχεύει στην ενίσχυση δράσεων για την πρόληψη, την ταυτοποίηση και την υποστήριξη μηχανισμών κατά της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) εστιάζοντας ιδιαίτερα στα Θύματα Εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Θα επιμορφώσει και θα ευαισθητοποιήσει δικηγόρους και επαγγελματίες

που εργάζονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Θα ενισχύσει τη συνεργασία

μεταξύ δημόσιων αρχών και βασικών φορέων

Πώς θα πετύχει
το ACTIVATE;

Θα προτείνει διαδικτυακά (online) εργαλεία

για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας

Θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού

για την εμπορία ανθρώπων

Project partners

KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Το ΚΜΟΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα στην Αθήνα, που διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια πείρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Differenza Donna, Ιταλία

Η φεμινιστική γυναικεία οργάνωση Differenza Donna ιδρύθηκε στη Ρώμη στις 6 Μαρτίου 1989, με στόχο την ανάδειξη, την καταπολέμηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας που ασκείται σε βάρος γυναικών.

Animus Association Foundation, Βουλγαρία

Ο οργανισμός Animus Association Foundation παρέχει υπηρεσίες τόσο σε θύματα εμπορίας ανθρώπων όσο και ενδοοικογενειακής βίας από το 1994.

SOLWODI, Γερμανία

Το όνομα της διεθνούς οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων SOLWODI προέρχεται από τα αρχικά "Solidarity with Women in Distress" («Αλληλεγγύη με Γυναίκες σε Απόγνωση»). Ιδρύθηκε στην Μομπάσα (Κένυα) το 1985 από τη Γερμανή μοναχή Lea Ackermann.

KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Το ΚΜΟΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα στην Αθήνα, που διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια πείρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των δράσεών του συγκαταλέγονται  η οικοδόμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των ανθρώπων, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της συμπεριληπτικής και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης και της υλοποίησης ποικίλων καινοτόμων εργαλείων, προγραμμάτων και πολιτικών. Εκτός από την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η τεχνογνωσία μας σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών με θετικό αντίκτυπο στους τομείς της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΚΜΟΠ είναι ο συντονιστής του έργου ACTIVATE. Συνεργάζεται στενά με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (ΕΜΑ) για την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων υπό τον συντονισμό του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Differenza Donna, Ιταλία

Η φεμινιστική γυναικεία οργάνωση Differenza Donna ιδρύθηκε στη Ρώμη στις 6 Μαρτίου 1989, με στόχο την ανάδειξη, την καταπολέμηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας που ασκείται σε βάρος γυναικών. Ήδη από τα πρώτα της βήματα, εξέφραζε την πεποίθηση ότι οι διακρίσεις, η περιθωριοποίηση και η καταπίεση των γυναικών είναι ένα ευρέως διαδεδομένο, σύνθετο και σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά μόνο μέσω της ενίσχυσης συγκεκριμένων ικανοτήτων.

 

Για τον λόγο αυτό, αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αλλαγή της παραδοσιακής πολιτισμικής αντίληψης για το γυναικείο φύλο και στην αναζήτηση αποτελεσματικών μορφών παρέμβασης για την εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών. Επίσης,  δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και διευθύνει δύο ξενώνες και τέσσερα γραφεία υποστήριξης για γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων.

 

Από την ίδρυσή της, η DD έχει βοηθήσει περισσότερες από 40.000 γυναίκες, από τις οποίες το 50% ήταν μετανάστριες και αιτούσες άσυλο, και περισσότερες από 1.000 γυναίκες θύματα trafficking.

Animus Association Foundation, Βουλγαρία

Ο οργανισμός Animus Association Foundation παρέχει υπηρεσίες τόσο σε θύματα εμπορίας ανθρώπων όσο και ενδοοικογενειακής βίας από το 1994. Δραστηριοποιείται σε τρεις επιμέρους τομείς:  υπηρεσίες άμεσης ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τα θύματα, δράσεις συνηγορίας και πρόληψης, και εκπαίδευση των σχετικών επαγγελματιών για την αναγνώριση και την προστασία των θυμάτων βίας.

Τα τελευταία 25 χρόνια, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον αξιόπιστους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών στη Βουλγαρία. Μέχρι στιγμής, ο οργανισμός έχει αναλάβει τη διαχείριση των ακόλουθων προγραμμάτων: 24ωρη εθνική γραμμή βοήθειας για τα θύματα βίας· 24ωρο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων που λειτουργεί ως Κέντρο Διέλευσης για διακινούμενα άτομα· Κέντρο Παιδικού και Οικογενειακού Τραύματος· Κέντρο Επανένταξης, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας· Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών για Παιδιά και Οικογένειες στον Δήμο της Σόφιας, συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Μητέρας και Νεογνού.

Ο Animus είναι μέλος και ένας από τους ιδρυτές της Διεθνούς Πλατφόρμας La strada – Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

SOLWODI, Γερμανία

Το όνομα της διεθνούς οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων SOLWODI προέρχεται από τα αρχικά “Solidarity with Women in Distress” («Αλληλεγγύη με Γυναίκες σε Απόγνωση»). Ιδρύθηκε στην Μομπάσα (Κένυα) το 1985 από τη Γερμανή μοναχή Lea Ackermann.

Από το 1987, η SOLWODI λειτουργεί ως φιλανθρωπική οργάνωση στη Γερμανία με 19 εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα και 7 ξενώνες φιλοξενίας για μετανάστριες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ακόμη, παρέχει
ολιστική ψυχοκοινωνική φροντίδα και συμβουλευτική, προστατευμένη στέγαση, παραπομπή σε υπηρεσίες νομικής
και ιατρικής αρωγής, καθώς και βοήθεια σε εθελοντικές επιστροφές πελατισσών στις
χώρες προέλευσης τους.